LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 12.6.2022 o 15.oo hod.

DARTE GALLERY, Nižný Hrušov

Online katalóg aukcie

ŽIADAME KLIENTOV ABY SA NA LIVE DRAŽBU REGISTROVALI DO 12.6.2022- 14.40 hod. 
ZÁUJEMCOVIA O MOŽNOSŤ SLEDOVAŤ PRIEBEH AUKCIE A DRAŽIŤ LIVE CEZ INTERNET SA MUSIA ZAREGISTROVAŤ NA ONLINE AUKCIU. (prihlasovacie údaje sú zhodné s Vašimi prihlasovacími údajmi platnými pre www.dartesro.sk). 

Aukcia sa začne 12.6.2022 o 15.00 hod. na tejto stránke, ktorá sa o 15.00 hod. zmení na aukčný katalóg s možnosťou dražiť a sledovať aukciu.  
Dátum konania: nedeľa 12.6.2022 o 15.00 hod. 
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov 334
Výstava a prehliadka diel : 8.6.2022- 12.6.2022 ( 9oo-17oo hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov)
Dražba aukčnej kolekcie on-line : 6.6.2022 - 11.6.2022 do 12.oo hod. na www.dartesro.sk

Podporované prehliadače: Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer


Musíte súhlasiť s dražobným poriadkom.
Zaregistrovať na LIVE DRAŽBU
zabudnuté heslo | registrácia

Správy od administrátora

Vaša žiadosť bola odoslaná.

Po schválení Vám bude automaticky umožnené zapojiť sa do dražby.

OK