štvrtok 10.1.2019 o 18.oo hod.

KOMORNÁ NOVOROČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 10.1.2019 o 18.oo hod.

DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Online katalóg aukcie

ŽIADAME KLIENTOV ABY SA NA LIVE DRAŽBU REGISTROVALI DO 10.1.2019 - 17.oo hod.

ZÁUJEMCOVIA O MOŽNOSŤ SLEDOVAŤ PRIEBEH AUKCIE A DRAŽIŤ LIVE CEZ INTERNET POČAS AUKCIE SA MUSIA ZAREGISTROVAŤ NA ONLINE AUKCIU. 
(prihlasovacie údaje sú zhodné s Vašimi prihlasovacími údajmi platnými pre www.dartesro.sk). 

Aukcia sa začne 10.1.2019 o 18.00 hod. na tejto stránke, ktorá sa o 18.00 hod. zmení na aukčný katalóg s možnosťou dražiť a sledovať aukciu cez videoprenos.

Forma aukce : Neverejná aukcia bez účastníkov v sále , ale so živým videoprenosom licitovania a možnosťou dražiť Live.

Dátum konania: nedeľa 10.1.2019 o 18.00 hod. 
Miesto konania: DARTE GALLERY, Nižný Hrušov 334
Výstava a prehliadka diel : 6.1.2019 - 10.1.2019 ( 9oo - 17oo hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov 334)
Dražba aukčnej kolekcie on-line : 6.1.2019 - 10.1.2019 na www.dartesro.sk


Musíte súhlasiť s dražobným poriadkom.
Zaregistrovať na LIVE DRAŽBU
zabudnuté heslo | registrácia

Správy od administrátora

Vaša žiadosť bola odoslaná.

Po schválení Vám bude automaticky umožnené zapojiť sa do dražby.

OK